Er det klogt at stemme på Enhedslisten?

Er det klogt at stemme på Enhedslisten?

NB: Såvel video som tekster er udgivet i foråret 2013 i de sene aftentimer, længe før såvel kommunalvalg som folketingsvalg. Da verden ikke er gået i stå siden da, kan tekster mv. derfor være fejlbehæftet.

Med Socialdemokratiets og SF’s højredrejning såvel før som efter folketingsvalget, står Enhedslisten nu tilbage som det eneste ”rigtige” røde politiske parti. Flere end aldrig før vil derfor sætte deres kryds ved Enhedslisten, næste gang der afholdes folketingsvalg. Men ved alle de nytilkomne vælgere egentligt hvad Enhedslisten står for, og hvilken politik som de ønsker gennemført? Spørger du os, Halfdan og Emil, er svaret nej. Vi har derfor stikket denne hjemmeside sammen, for at informere dig om nogle af de ting som Enhedslisten står for, men som de ikke ynder at reklamere med i pressen. Om du vil stemme på Enhedslisten er helt op til dig selv. Vi synes dog at du gør klogt i, at vide hvad det parti som du påtænker at stemme ind egentligt står for.

Hvem er I?

Bag drop-enhedslisten.dk står Halfdan Timm – tidligere stifter og direktør af JUF.dk og i dag indehaver af BilligeFlybilletter.dk – og Emil Blücher e-købmand hos HUMA. Selvom at vi begge har klare holdninger til hvilke danske politikere som gavner vores samfund, er ingen af os medlem af et politisk parti, eller medlem af en politisk ungdomsorganisation. Halfdan er fynbo men i øjeblikket bosat i Århus, hvor han studerer på Aarhus Universitet sideløbende med hans ageren som rejseblogger og affiliate marketer. Emil derimod er bosat på Sjælland, hvor han til dagligt driver en mindre virksomhed i København.

Enhedslistens organisation

Enhedslisten skiller sig ud fra de resterende danske politiske partier på en lang række af områder. Kaster vi et kig på Enhedslistens organisation, vil vi derfor også se en ret så speciel opbygning af partiet.

Det vigtigste organ i Enhedslistens organisation, er uden tvivl Enhedslistens hovedbestyrelse. Selve hovedbestyrelsen består af 25 medlemmer som vælges på hvert årsmøde. Hovedbestyrelsen er Enhedslistens bestemmende organ, hvorfor politiske beslutninger, politiske prioriteringer samt beslutning af hele Enhedslistens kampagne foretages af hovedbestyrelsen. Enhedslistens hovedbestyrelse er ikke folkevalgt.

Man kan argumentere for, at hovedbestyrelsens udprægede indflydelse ikke er særlig demokratisk. Kernen i det repræsentative demokrati, er nemlig at du som vælger sætter din lid til at den politiker som du vælger ind, vil repræsentere dig og tale din sag i folketinget. Politikeren som du stemmer på, skal derfor altid følge sin egen overbevisning, uagtet hvad politikerens parti eller bestyrelse måtte mene. Sådan fungerer det ikke hos Enhedslisten. Her bestemmer hovedbestyrelsen som udgangspunkt, hvorvidt at Enhedslistens folkevalgte politikere skal stemme for eller imod et lovforslag.

Grundlovens § 56 siger følgende om ovenstående. ”Folketingsmedlemmerne er ene bundet ved deres overbevisning og ikke ved nogen forskrift af deres vælgere.

Rotationsordning og dobbeltmoral

Enhedslisten mener selv, at politik ikke skal blive et levebrød, hvorfor der jævnligt skal nye ansigter ind i partiet. Derfor opererer Enhedslisten med et rotationsprincip, som gør at man som ansat i Enhedslisten, ikke kan sidde i hovedbestyrelsen eller være folketingsmedlem i ubegrænset tid. Folketingsmedlemmer kan således ikke genopstille efter deres syvende år i folketinget. Kigger vi på Enhedslistens hjemmeside, kan vi læse følgende:

Vi er ikke et parti for karrieremagere og levebrødspolitikere. Derfor tjener alle Enhedslistens ansatte og folketingsmedlemmer det samme som gennemsnittet for en metalarbejder i København, og vi har ingen formand, men en kollektiv ledelse.

På trods af at Enhedslisten ikke ønsker at fremhæve enkeltpersoner, har partiet igennem de sidste år måtte gøre op med dette princip, i kampen for at få mere indflydelse. Tilbage i 2009 skete den første mærkbare svækkelse af den kollektive ledelse, i erkendelse især én enkelt persons vælgertække. Enhedslisten udnævnte således Johanne Schmidt-Nielsen som partiets første politiske ordfører. Dengang lød meldingen dog, at udnævnelsen af Johanne Schmidt-Nielsen ikke ville få indflydelse på Enhedslistens rotationsprincip.

Utroligt meget tyder dog på, at Enhedslisten nu er klar til at afskaffe netop rotationsprincippet, således at partiets trækplaster, Johanne Schmidt-Nielsen, ikke vil falde for princippet. Dobbeltmoralen lever derfor i bedste velgående hos Enhedslisten.

Socialistisk revolution

Hvad mange vælgere ikke ved af, er at Enhedslisten ønsker en politisk revolution, som vil medføre et ”revolutionært brud med kapitalismen”. Enhedslistens socialistiske revolution omfatter blandt andet ”… frem for alt opløsning af politiet og militæret, der gang på gang har vist sig som kapitalmagtens sidste, alt for effektive, allierede”.

Herudover ønsker virksomheden at arbejderne skal overtage større danske virksomheder, hvilket meget vel vil kunne fjerne incitamentet for at starte danske virksomheder. Man kan nemlig spørge sig selv, hvorfor at iværksættere skulle vælge at løbe en økonomisk risiko, samt bruge blod, sved og tåre på et projekt, uden at det vil kunne medføre en økonomisk gevinst i sidste ende. Enhedslisten lægger nemlig op til at alle skal tjene det samme uanset position og branche. Det er tidligere set, at mange mister lysten til at yde en ekstra indsats, når der ikke længere er en økonomisk gulerod ved at netop at yde en ekstraordinær indsats. I sidste ende vil dette betyde svækket effektivitet som følge heraf.

Selve den politiske revolution som Enhedslisten ønsker, kan meget vel blive skabt som følge af en voldelig revolution. Enhedslistens folketingsgruppe har på det seneste gjort sit for at neddysse revolutionstankerne i offentligheden, selvom at disse lever i bedste velgående hos Enhedslistens bestemmende organ, hovedbestyrelsen. Medlem af Enhedslistens Hovedbestyrelse Mikael Hertoft er således citeret følgende ”Revolutioner og samfundsforandringer er ofte blevet mødt med vold”. Hans Jørgen Vad vil ligeledes ikke udelukke en voldelig revolution, og udtaler således at en at ”… som udgangspunkt vil en revolution være ikke-voldelig”.

Manglende anerkendelse af menneskers forskellighed

Ligestilling udgør en central del af Enhedslistens politik. I denne forbindelse ønsker Enhedslisten at indføre kønskvoter, som eksempelvis vil regulere hvor mange kvinder som skal sidde i de danske bestyrelser. Man kan næppe være uenige med Enhedslisten om at ligestilling er godt. Spørgsmålet er således primært hvorvidt at tvungen ligestilling er godt. Her vil kritikerne påpege, at ægte ligestilling ikke sker ved indførsel af tvang, men ved at den bedst kvalificerede kandidat altid vælges, uanset hvilket køn som vedkommende måtte have.

Indførselen af Enhedslistens ønskede kønskvoter vil derfor betyde, at du som person ikke vælges til et givent job grundet dine kvalifikationer, men grundet dit køn. Motivation og faglighed tilsidesættes derfor til fordel for lighed for lighedens skyld. Ikke just gavnligt for kvalitet og produktivitet, hvis man spørger mange danske erhvervsledere.

5 gode grunde til at stemme på Enhedslisten

32 Responses

 1. Rasmus Slot at · · Reply

  Jeg har nogle opklarende spørgsmål som jeg håber i kan/vil svare på. Jeg liner dem op efter grund til ikke at stemme på Liste Ø. (:

  2) Hvor står der i deres partiprogram at de er glade for en voldelig revolution? Eller hvilken politiker har sagt det, og hvornår?

  3)”Enhedslisten er udemokratisk”. Hvorfor? Man har, i modsætning til de andre partier i folketinget, en organisation hvor dem man stemmer på ikke bare får frit spil efter de er blevet valgt, men bliver hængt op på hvad de faktisk har lovet. Hvorfor er dette udemokratisk?
  – og hvilket store spil er der tale om?

  4) Hvordan accepterer de ikke forskellighed? Er dét at forsøge at infører Pissoar til kvinder, ikke netop at give kvinder de samme muligheder som mænd? Hvordan kan dette være ikke at acceptere forskelligheder? Derudover ville ingen blive tvunget ned i dem. (;

  5) Hvornår kan det ikke være positivt at det er de mange der styrer, og ikke de få? For mig at se er demokrati bedre end oligarki?

  6) Hvilket dobbeltmoral er der tale om? Hvorfor gælder denne regel ikke Johanne?

  7) Påstanden om at Enhedslisten ikke er gode venner med politiet eller militæret, hvor kommer den fra, og hvad bygger du den på?
  Derudover; er denne afskaffelse permanent?

  8) Hvordan bliver dét at støtte en organisation til selvtægt? Hvilke former for selvtægt har Enhedslisten udført?

  9) Hvor er den 9. grund?

  I må meget gerne opklare på spørgsmålene. (:
  Så kan vi i det mindste debattere på et grundlag af fakta, og ikke obskure påstande. (:

 2. Rasmus Slot at · · Reply

  2) Så nu går du ind og ser på enkelte medlemmers holdninger og ikke partiets. Det vil betyde at man ikke skal stemme på LA, fordi de går ind for at visse arbejdsløse skal steriliseres, eller Venstre, fordi de går ind for at bruge statens penge på eget forbrug? Er det ikke en langt ude retorik?

  3) Vores grundlov bygger også på at man ikke har partier. Med dén logik skal man vel kun stemme på løsgængere?

  4) Så er det vel også i orden at tvinge kvinder ind i køkkenerne, hvis de er bedre til at være dér? Eller at man ikke må blive tømrer, fordi mænd er stærkere af natur?

  5) Påstand 5 gik ud på at demokratisere arbejdspladserne. (: Det havde ikke noget at gøre med Enhedslistens hovedbestyrelse, da en ekspropiering jo sætter den ekspropierede virksomhed under kontrol af staten.
  Men vi er altså enige om at det er bedre at folket styrer virksomhederne, end at virksomhedsejerne gør, kan jeg så se?

  6) Dette er ikke forklaret. Du skriver:
  “Utroligt meget tyder dog på, at Enhedslisten nu er klar til at afskaffe netop rotationsprincippet, således at partiets trækplaster, Johanne Schmidt-Nielsen, ikke vil falde for princippet. Dobbeltmoralen lever derfor i bedste velgående hos Enhedslisten.”
  Jeg vil gerne høre hvad du bygger dette på? Jeg har selv set de forslag der er kommet til deres Årsmøde igennem, og så vidt jeg kan se er der ingen forslag om noget sådant?
  Resten af det handler ikke om rotationsordningen, så vidt jeg kan se?

  8) Igen taler du om individer. Kan du ikke forholde dig til partiet, istedet for organisationens medlemmer?

 3. Halfdan Timm at · · Reply

  Kære Rasmus,

  Uden nu at tage stilling til dine andre punkter endnu (Jeg er på vej ud af døren):

  Er vi ikke enige om, at partiet bliver udgjort netop af medlemmerne, for nu at blive i din spørgende retorik? At individerne former partiet og at de to sættes lig hinanden?

  Tak for dine kommentarer. :-)

  /Halfdan

  1. Julius at · · Reply

   Godt svaret, Halfdan.

   Enhedslisten er LIVSFARLIGE, og de fleste, der stemmer på Enhedslisten, aner slet ikke, hvad Enhedslisten dybest set er katalysator for.

   Eliten/magthaverne på jorden bruger socialismen som middel til at nå målet: Kommunisme. Altså i stil med “Animal Farm” af George Orwell, og at nogle er mere lige end andre. Planen er, at nogle få super rige ejer det hele, og at resten af menneskeheden er underlagt en diktatorisk verdensorden bygget på kommunistiske principper.

   Dette kan alt sammen studeres i bogen “None Dare Call It Conspiracy” fra 1972 samt ses i dokumentaren “Agenda: Grinding America Down”, og alle, der vil angribe eller kritisere, skal måske lige fundere over, at bogen er fra 1972 – hvem talte om konspirationsteorier for 40 år siden i Danmark? :-)

   Tak for jeres forfriskende input. Dejligt at se selvstændigt tænkende mennesker.

 4. Mads Svendsen at · · Reply

  Kære begge to,

  Sjov og sand “oplysningsside” på mange områder. Der er dog én grund, som decideret ikke holder som et angreb på Ø, da denne ikke er særene for Ø, men for alle partier i FT. Jeg taler om den om hovedbestyrelsen, der tager beslutningerne (det mange nok vil kalde topstyring).
  Hvis man bare har læst en lille smule moderne politologisk litteratur og forskning, så viser det sig, at alle partier i dag er dybt topstyrede, og at forudsætningen for en god politisk karriere er, at man retter ind efter ledelsen, hvilket også forklarer, hvorfor at partidisciplinen er så høj i DK og at alle FT-medlemmer fra det samme parti altid stemmer ens til afstemninger i salen.

  Med andre ord: alle politiske beslutninger i dag tages fra toppen – i ALLE partier. Jeres argument om, at når man stemmer på en kandidat i en kreds, så får man ikke noget ud af det, fordi han/hun i forvejen er totalt bundet af hovedbestyrelsen (dette kalder I vidst udemokratisk, og i så fald er alle partier i DK udemokratiske ud fra den betragtning). Det er rigtigt, at et kæmpe problem ved det danske valgsystem er, at man ikke på samme måde som f.eks. i USA (hvor man har valg i enkeltmandskredse) kan straffe/holde den politiker som man har stemt på, ansvarlig for vedkommendes valgløfter, fordi denne simpelthen til hver en tid vil blive jagtet som en gal, hvis han eller hun bryder med ledelsen (et glimrende empirisk eksempel på dette er vores kære Øzlem, der fik frataget sine ordførerposter, “blot” for at stemme imod et enkelt lovforslag fra hendes eget parti.
  Topstyring er således ikke karakteristisk for Enhedslisten, men for alle partier i det moderne Danmark.

  Med venlig hilsen
  … En tidligere friskolekammerat (Halfdan ;)) og nuværende stud.scient.pol.

 5. benjamin jensen at · · Reply

  Dumme svin Emil og Halfdan

  Vil i straks fjerne disse 2 videoer i har lagt ind medmindre i ikke er radikale for det er de radikale der er nogle dumme svin og det er Ditte Søndergaard

  Hilsen Benjamin

 6. benjamin jensen at · · Reply

  I skal stemme på Enhedslisten fordi de hjælper de svage i samfundet de støtter Lærerne og holder med Anders Bondo De vil lave billigere offentlig transport de vil gøre det forbudt at ryge på pub uden der er et rygerum Enhedslisten er søde mennesker jeg synes dårligt om jeres video der er gode grunde til at stemme på Enhedslisten hvis i godt kan lide neger mennesker af afrikaner men hvis i ikke kan lide dem så skal i stemme på Dansk Folkeparti ellers så stem på Venstre eller konservative eller liberal alliance Hvis i synes at det skal koste penge og gå til lægen.

  Stem på dem hvis i ikke stemmer Enhedslisten (ikke på Radikale) ellers så skal i stemme på Enhedslisten hvis i er Radikale

  1. NationalSoc. er vejen frem at · · Reply

   Hold nu kæft Benjamin

 7. Jesper at · · Reply

  Dumme svin Emil og Halfdan

  Vil i straks fjerne disse 2 videoer i har lagt ind medmindre i ikke er radikale for det er de radikale der er nogle dumme svin og det er Ditte Søndergaard

  Hilsen Benjamin

 8. benjamin jensen at · · Reply

  Det vigtigste er at i ikke er Radikale ellers må i være alle andre partier men hvis i er radikale så skal i stemme på enhedslisten

 9. Christoffer Munk at · · Reply

  Hej Halfdan og Emil.

  Super god og velinformerende side. Det er trættende at høre på al den følelsespladder, som man gang på gang skal lægge ører til, når Johanne eller en af de andre er på skærmen. Jeg håber inderligt, at denne side vil komme frem i dagens lys, specielt op til næstkommende folketingsvalg! 😉

  Venlig hilsen
  Christoffer.

 10. benjamin jensen at · · Reply

  Benjamin Jensen

  2. August 2013

  Dumme Emil og Halfdan

  I skal fjerne denne video fordi i skal ikke sige hvad jeres personlige mening er men hvis i vil sige det negativt om enhedslisten så skal i holde det for jer selv det er det ordsproget hedder hvis man har noget negativt man vil sige så skal man holde det for sig selv

  Hilsen Benjamin

 11. benjamin jensen at · · Reply

  Dumme Emil og Halfdan

  I skal fjerne disse 2 videoer fordi i skal ikke sige hvad jeres personlige mening er men hvis i vil sige det negativt om enhedslisten så skal i holde det for jer selv for det er der et ordsprog der hedder hvis man har noget negativt man vil sige så skal man holde det for sig selv

  Hilsen Benjamin

 12. Lars Haubjerg at · · Reply

  Har i ikke lust til at lave en fremlægning om Enhedslisten for mig? 😀
  Tak på forhånd.

 13. Lars Haubjerg at · · Reply

  Har i ikke lyst til at lave en fremlægning om Enhedslisten for mig? 😀
  Tak på forhånd.

 14. Thore at · · Reply

  Halfdan og Emil.

  Jeg er ikke helt med?! I er ikke med i noget parti, men I er alligevel politisk aktive kapitalister? Jeres eneste politik går dog kun ud på (imodsættingen til V og LA) at tilsvine Enhedslisten’s politik. Hvad I al verden er det for en barnlig måde at føre politik på? At starte skræmmekampagner fuld af tunge dybe løgne imod Enhedslisten er virkelig barnligt og 100% unfair. Hvorfor fremmer I ikke jeres egen politik i stedet? Er det fordi jeres egen politik kun er for de “store” og ikke mindst rige mennesker i samfundet, og derfor er sværere at sætte i godt lys overfor mellemklassen? Så er det jo meget lettere at tilsvine de andres politik, da det sætter jeres egen politik i bedre lys. I mine øjne er det udemokratisk og barnligt. Og hvorfor er det lige, at I er så bange for socialisme? Enhedslisten er det ENESTE parti, der har en lille smule fornuft tilbage og tænker på folket frem for deres egen fede bag og pengepung, som alle andre politiker har det med at gøre hele tiden…
  Peace!

 15. Kristian at · · Reply

  Jeg stemmer ikke på Enhedslisten, da jeg ikke er politisk enig med dem.
  Jeg synes dog det er en meget subjektiv fremstilling af partiets politik, som er et klart indspark i en valgkamp. Det er meget tydeligt at de to unge herre ligger et godt stykke til højre for midten, og derfor plukker ud af partiprogrammer, udtalelser osv. Man kunne ud fra samme tilgang forestille sig to unge enhedslistenfolk fortælle om hvordan en stemme på Venstre eller Liberal Alliance ville føre til ren minimalstat, hvor vi inden længe har hjemløse på hvert et hjørne og privatiseringer af alt muligt osv. Min pointe er vist, at de to finder alle skræmmebillederne og alle dumme citater frem, og skaber et decideret skræmmebillede.. SOm sagt, jeg er bestemt ikke vild med Enhedslisten, men de to unge herres video er godt nok for useriøs for min smag!
  Iøvrigt det der, der ligger lidt mellem linjerne, at folk stemmer på dem, men ikke kan gennemskue hvad de står for – vil man ikke altid kunne finde folk der mener det om partier de ikke kan lide, som har succes? Jeg er i hvert fald tilbøjelig til at mene man kunne argumentere for det samme med bl.a. et parti som Dansk Folkeparti.
  Mvh. Kristian

 16. Bef at · · Reply

  Hvor er dette udemokratisk og ikke mindst lavt.

 17. Holger Overgaard Andersen at · · Reply

  Enhedslisten er som lemminge der loyalitetstro og blindt følger hinanden til den visse undergang. Blot ønsker flertallet i DK ikke en undergang. En anden ting der afslører det politiko-religiøse i deres måde at tænke på er, at man ikke kan kritisere dem og deres program. Det svarer til at stå på stedet og ikke udvikle sig. Manglende kritik svarer til manglende udvikling ,reformer og fornyelse,Alt det sætter kurs mod ikke en revolution med den sikre statsundergang Tænk over det i morgen

 18. Severin at · · Reply

  Hej,
  jeg er meget uenig i meget af hvad i siger og giver udtryk for af holdninger. Samtidigt har jeg en ide om at en større diskusion på jeres side ikke vil føre nogen særligt langt videre (Da emnet er for stort til kun at behandles på tekst), så derfor vil jeg i stedet bare give lidt konstruktiv kritik.

  Kunne i ikke arbejde lidt videre end at karikere (I hvert fald ikke fremstille i bedste lys) nogle af de ting som ikke bryder jer om ved enhedslisten (Hvilket vel er definitionen på propaganda)? Da i derigennem indirekte sige at den voksende støtte til enhedslisten, baserer sig på folk der ikke ved hvad de laver, eller på folk der er direkte dumme. Det ville være rart hvis der var noget at arbejde videre med, forslag til forbedring, alternativer eller bare noget der satte sig en smule ind i hvorfor mange folk vælger enhedslisten.

  Håber at i vil overveje hvad jeg siger, da jeg tror at dansk politik ville komme længere hvis vi ikke var så meget mod hinanden (alle sammen, også dem der står på venstrefløjen og laver propagandaagtige ting), men i stedet arbejdede i sund debat om fælles bedste.

 19. Goran Tomic at · · Reply

  Vi kan desværre ikke undvære Enhedslisten. De øvrige venstrefløjspartier har siden valget vist at der ikke er på den almindelige borgers side. Vores politikere er i stigende grad ved at skifte arbejdsgiver fra folket til bosserne i EU, NATO og snart også banker og energivirksomheder, hvis de formår at snige TPP katastrofen ind ad bagdøren (http://www.youtube.com/watch?v=L614IRA-N20).

  Professionelle politikere (du kender dem; Thorning og Søvndal typen) er ligeglade med opbakning fra borgere. Genvalg betyder ikke det store længere. De følger Fogh-Rasmussen modellen med hans Generalsekretær for NATO post: hvis du kan sælge en del af Danmark til korporatisterne, krigsindustrien, energiindustrien eller lignende, er der en fed post der venter på dig som du ikke behøver at slås for hver 4. år. I dette miljø er Enhedslisten ikke bare uundværlig, men også en alt for blød modstand til det moralske forfald i politikken som er vores triste virkelighed i dag.

 20. Adam Smith at · · Reply

  Hej.
  Måske i burde opdatere jeres parti-neutrale tekst, da Emil Blücher er opstillet for Venstre til kommunalvalget.

  1. Halfdan at · · Reply

   Det har du ret i. Vi sidder sammen i morgen – så må vi klare den der. Tak for heads-up. :-)

   Den ændrer dog ikke på, at vi var ganske partineutrale, da videoen blev lavet skudt og teksten skrevet for 7 måneder siden.

   1. Kasper at · · Reply

    Tillykke med de 0 personlige stemmer! At du ikke engang stemte på dig selv siger vel næsten alt!

   2. X at · · Reply

    Der er en del flere løgn indblandet, blandt andet at enhedslisten vil droppe rotationsprincippet. http://jyllands-posten.dk/politik/ECE5384134/enhedslisten-fastholder-rotation/

    Det er også super partisk/misledende, når I siger at enhedslisten ikke anerkender menneskers forskellighed, og tager et enkelt eksempel som bevis. Enhedslisten er f.eks. det eneste parti der har et udvalg, der kæmper for rettigheder til forskellige kønsidentiteter.
    http://queer.enhedslisten.dk/om-queerudvalget-%E2%80%93-normkritisk-kons-og-seksualitetspolitik

    I starter i jeres #2 video med et enormt sexistisk indslag. I anerkender ikke Johannes evner, og peger i stedet på hendes køn som grund til at hun bliver valgt ind. I så tilfælde er det godt eksempel på hvorfor man så skulle indføre kvindekvoter, da kvinder bliver dømt på deres udseende, frem for deres evner, som i banalt gør et rigtig godt eksempel på. Kunne det tænkes at kvindekvoterne er blevet opfundet for at gøre op med netop dette? I påstår ikke at være partiske, men tager alligevel kun den ene side af sagen op.
    Utroligt amatøragtigt, i forsøger jo ikke engang.

    I er åbenlyst kun ude på at nedgøre partiet med tonsvis af stråmandsargumenter.

 21. Karmus at · · Reply

  Så er det jo godt at magt bygger på vold! Enten skal magthaverne være voldelige, eller også skal folket det. Flot fejlanalyse, tåber!

 22. Jacob Christiansen at · · Reply

  Svagt og utroværdigt, men det kommer ikke som en overraskelse!

 23. Erik at · · Reply

  Jeg synes at i mangler et vældigt godt argument for at stemme på enhedslisten, nemlig:

  Med Socialdemokratiets og SF’s højredrejning såvel før som efter folketingsvalget, står Enhedslisten nu tilbage som det eneste ”rigtige” røde politiske parti.

  Bum….

 24. Emil Skibsted at · · Reply

  3 ting:

  1. Enhedslisten er første skridt mod Zeitgeist-bevægelsens ideologi. Først når systemet, som det er nu, bryder sammen ved en ny større verdensomspændende økonomisk krise vil flertallet hoppe med på vognen.

  2. Hvornår tror I at enhedslisten bliver det største parti i DK?

  3. Hvad sker der lige for Benjamin??!

 25. kim hessel at · · Reply

  tak for paamindelsen om at enhedslisten er et kommunistisk/ socialistisk parti (for det er det jo) og at man derfor ikke boer stemme paa dem hvis man ikke er kommunist. Det er jeg enig i. Jeg har aldrig stemt paa dem selvom jeg er en stor personlig fan af johanne da hun kan snakke rent ud af posen i modsaetnignt il de fleste andre levebroedspolitikere.
  Jeg tror grunden til at saa mange (de fleste ikke-kommunister) stemmer paa enhedslisten er fordi de andre partier ikke kan moenstre nogle ordentlige kandidater som kan tale rent saason johanne; hvis jihanne var fra et andet parti ville jeg stemme paa hende!

Leave a Reply